Hvad siger loven?


Bygningsreglementet kræver at alle installationer der har med vand eller afløb at gøre, opfylder særlige normer.Kravet skal sikre, at de ting der installeres ikke er skadelige for sundheden, miljøet eller for ejendommen.Ifølge de gældende regler skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vand og/eller afløbsinstallationer, have en godkendelse fra Erhvervs-og boligstyrelsen.

 

VA-godkendelsen
Når en drikkevandskøler / vandkøler er VA-godkendt lever produktet op til de danske krav – det betyder blandt andet, at vores drikkevandskølere / vandkølere er trykprøvetestet og kan holde til lang tids brug, uanset vandets sammensætning og trykket i vandledningerne.

Vores drikkevandskølere / vandkølere er også testet for ikke at afgive sundhedsskadelige stoffer.Mange er fristet til at købe billige ikke-godkendte drikkevandskølere / vandkølere for at spare penge, det kan give problemer ved forsikringsskader for virksomheden og de autoriserede vvs-installatører ønsker ikke at installere ikke godkendte drikkevandskølere / vandkølere.

Ofte vil det også være svært at skaffe reservedele til de ikke-godkendte drikkevandskølere.

 

Top