Hvad siger loven?


Bygningsreglementet kræver at alle installationer der har med vand eller afløb at gøre, opfylder særlige normer.Kravet skal sikre, at de ting der installeres ikke er skadelige for sundheden, miljøet eller for ejendommen.Ifølge de gældende regler skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vand og/eller afløbsinstallationer, have en godkendelse fra Erhvervs-og boligstyrelsen.

 

 

Top